Bảng giá Web theo yêu cầu Khách hàng

Sở hữu một website chuẩn SEO với đầy đủ tính năng chuyên nghiệp

Thiết lập

7,990,000 đ

Số lượng sản phẩm + bài viết khả dụng (Lớn hơn sử dụng VPS): 500

Hợp đồng 2 năm miễn phí tên miền 1 năm

Thời gian triển khai (Ngày): 20

Tuỳ biến giao diện mẫu

Bảo mật SSL Let's Encrypt

Không giới hạn băng thông

Trải nghiệm mobile thân thiện

Nhúng các mã Google Analytics, Facebook,...

Bàn giao Soucre code khi thanh lý hợp đồng

Trong 30 ngày khởi tạo, hỗ trợ đăng 50 bài viết/sản phẩm

Quản lý bài viết (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá)

Quản lý sản phẩm (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá)

Quản lý thuộc tính (Màu sắc, kích thước, chất liệu)

Quản lý liên hệ (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá)

Quản lý đơn hàng (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá)

Quản lý người dùng (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá)

Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Anh + tiếng Việt)

Kết nối cổng thanh toán online (VNpay, Paypal) - chưa bao gồm chi phí thiết lập với đơn vị thanh toán

Kết nối đơn vị vận chuyển (GHN, GHTT, Ahamove) - Nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu

Kết nối bán hàng đa kênh (Tiki, Lazada, Shopee, Tiktokshop) - Nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu

Chính sách bảo hành: Theo hợp đồng

Tuỳ biến

10,990,000 đ

Số lượng sản phẩm + bài viết khả dụng (Lớn hơn sử dụng VPS): 500

Hợp đồng 2 năm miễn phí tên miền 1 năm

Thời gian triển khai (Ngày): 20

Tuỳ biến giao diện mẫu

Bảo mật SSL Let's Encrypt

Không giới hạn băng thông

Trải nghiệm mobile thân thiện

Nhúng các mã Google Analytics, Facebook,...

Bàn giao Soucre code khi thanh lý hợp đồng

Trong 30 ngày khởi tạo, hỗ trợ đăng 50 bài viết/sản phẩm

Quản lý bài viết (Thêm/sửa/xoá)

Quản lý sản phẩm (Thêm/sửa/xoá)

Quản lý thuộc tính (Màu sắc, kích thước, chất liệu)

Quản lý liên hệ (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá thông tin liên hệ)

Quản lý đơn hàng (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá thông tin đơn hàng)

Quản lý người dùng (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá thông tin người dùng)

Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Anh + tiếng Việt)

Kết nối cổng thanh toán online (VNpay, Paypal) - chưa bao gồm chi phí thiết lập với đơn vị thanh toán

Kết nối đơn vị vận chuyển (GHN, GHTT, Ahamove) - Nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu

Kết nối bán hàng đa kênh (Tiki, Lazada, Shopee, Tiktokshop) - Nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu

Chính sách bảo hành: Theo hợp đồng

Nâng cao

14,990,000 đ

Số lượng sản phẩm + bài viết khả dụng (Lớn hơn sử dụng VPS): 500

Liên hệ

Thời gian triển khai (Ngày): 20

Thiết kế theo yêu cầu

Bảo mật SSL Let's Encrypt

Không giới hạn băng thông

Trải nghiệm mobile thân thiện

Nhúng các mã Google Analytics, Facebook,...

Bàn giao Soucre code khi thanh lý hợp đồng

Trong 30 ngày khởi tạo, hỗ trợ đăng 50 bài viết/sản phẩm

Quản lý bài viết (Thêm/sửa/xoá)

Quản lý sản phẩm (Thêm/sửa/xoá)

Quản lý thuộc tính (Màu sắc, kích thước, chất liệu)

Quản lý liên hệ (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá thông tin liên hệ)

Quản lý đơn hàng (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá thông tin đơn hàng)

Quản lý người dùng (Quản lý, chỉnh sửa, xem, xoá thông tin người dùng)

Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Anh + tiếng Việt)

Kết nối cổng thanh toán online (VNpay, Paypal) - chưa bao gồm chi phí thiết lập với đơn vị thanh toán

Kết nối đơn vị vận chuyển (GHN, GHTT, Ahamove) - Nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu

Kết nối bán hàng đa kênh (Tiki, Lazada, Shopee, Tiktokshop) - Nâng cấp khi khách hàng có nhu cầu

Chính sách bảo hành: Theo hợp đồng