SỔ TAY KINH DOANH

VĂN BẢN – KIẾN THỨC CPTPP

Hiệp định CPTPP
Toàn văn mục lục văn kiện CPTTP
Thông tư số 03/2019/TT-BCT: Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
121/QĐ-TTg/2019: Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

CÁC HÀNH VI BỊ XỬ PHẠT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:

– Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử: 5 triệu – 10 – 20 – 30tr ĐIỀU 81

Đ81K2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

– Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử ĐIỀU 82

– Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ĐIỀU 83

– Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử ĐIỀU 84

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ:

  • Hợp đồng FIDIC: hợp đồng chuẩn cho các dự án xây dựng dân dụng và đã được sử dụng trên toàn cầu. Mục đích của những hợp đồng này là để làm rõ mối quan hệ hợp đồng giữa các bên và sự phân chia các rủi ro giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. FIDIC chỉ ra rằng các hợp đồng của họ phân chia một cách công bằng các rủi ro giữa các bên mà khi đó họ có thể chịu được cũng như có thể kiểm soát được các rủi ro đó một cách tốt nhất.

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC CÔNG TƯ – PPP (Public Private Partnership

1) BT: Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT: Build – Transfer):

Nhà nước đứng ra ký hợp đồng với đối tác tư nhân (trong hoặc ngoài nước) để thiết kế và xây dựng 1 công trình đáp ứng các yêu cầu. Khi công trình hoàn thành, sẽ chuyển giao chính quyền NN  chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình đó.
2) BLT: Xây dựng-Cho thuê-Chuyển giao (Build – Lease – Transfer):

Hợp đồng sau khi hoàn thành, công trình được giao cho chính quyền thuê lại. Khi tiền thuê đã được thanh toán đủ công trình được chuyển giao cho phía chính quyền mà không yêu cầu thêm chi phí nào. Chính quyền có trách nhiệm vận hành trong thời gian thuê công trình.

3) BOT: Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (Build – Operate – Transfer)

Hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để thiết kế và xây dựng 1 công trình kết cấu hạ tầng. Sau đó, nhà đầu tư vận hành và bảo dưỡng công trình trong một thời hạn nhất định. Hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước, Nhà nước chịu trách nhiệm tiếp tục vận hành công trình.

4) BTO: Xây dựng – chuyển giao – vận hành (Build – Transfer – Operate)

Là mô hình đầu tư được ký kết giữa nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước nhưng nhà đầu tư vẫn giữ quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

5) BOO: Xây dựng – sở hữu – vận hành (Build – Own – Operate)

Trong mô hình này, Nhà nước nhượng quyền cho một đơn vị tư nhân cấp tài chính, xây dựng, vận hành và bảo trì một dự án. Đơn vị này có quyền sở hữu dự án trong thời gian hoạt động của dự án.

6) BCC: hợp đồng hợp tác kinh doanh (Business Cooperation Contract)

Là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh để phân chia sản phẩm và lợi nhuận,mà không thành lập tổ chức kinh tế.

7) Hợp đồng hợp tác liên doanh:  (Joint-venture Contract)

Không phải là hình thức đầu tư, là hợp đồng ghi nhận quan hệ hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp trong đó có ít nhất một bên là doanh nghiệp trong nước.