Sản phẩm

Cài WP Super Cache

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Plugin phần Cài mới, tìm kiếm WP Super Cache

Bước 2: Cài đặt và kích hoạt

Bước 3: Ở Bảng tin, chọn Cài đặt, chọn WP Super Cache để thiết lập

Bước 4: Click vào các ô có chữ (Recommended)

Bước 5:Chọn Update Status để lưu thiết lập.