Sản phẩm

Cài Recapcha

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Plugin phần Cài mới, tìm kiếm ReCaptcha by BestWebSoft

Bước 2: Kích hoạt

Bước 3: Ở bảng tin, chọn Recapcha => Setting để thiết lập

Bước 4: Truy cập link để lấy Site Key và Secret Key

Nhập tên Domain, sau đó bấm nút này để lưu

Bước 5: Bấm vào biểu tượng bánh xe

Bước 6: Lần lượt copy Site key và Secret Key

Bước 7: Dán vào Site key và Secret Key sau đó test thử Recapcha

Bước 8: Tiếp theo chọn

Bước 9. Nhấn save để lưu capcha. (Chuyển qua tab ẩn danh để test capcha vừa cài)