Sản phẩm

Hiển thị zalo

Bước 1: Ở Bảng tin chọn Theme options chọn Tùy chọn: Chung

Bước 2: Thêm số zalo, icon zalo

Bước 3: Chọn cập nhật để lưu thay đổi