Sản phẩm

Quản lý menu

Bước 1: Ở Bảng tin, chọn Giao diện => Menu

Bước 2: Chọn menu để thay đổi

Bước 3: Chọn mục muốn thêm vào menu. Sau đó sắp xếp menu

( Các mục của menu có thể kéo thả để chỉnh các danh mục con)

Bước 4: Chọn Lưu menu để lưu những thay đổi.