Sản phẩm

Logo

Bước 1: Ở bảng tin chọn Theme Options

Bước 2: Chọn Tùy chọn: Đầu trang để thay đổi Logo

Bước 3: Chọn Update để lưu những thay đổi