Sản phẩm

Số hotline

Bước 1: Ở bảng tin chọn Theme Options

Bước 2: Chọn Tùy chọn: Đầu trang để thay đổi số hotline

Bước 3: Chọn Update để lưu những thay đổi