Sản phẩm

Copy right: Bản quyền thuộc về

Bước 1: Ở bảng tin chọn Theme Options

Bước 2: Chọn Tùy chọn: Chân trang Bản quyền thuộc về

Bước 3: Chọn Update để lưu những thay đổi